Barbora Firichová

Bakalářská práce

Komparace zdanění silniční a železniční dopravy v ČR v letech 2005 až 2016 se zaměřením na fiskální a regulatorní funkci dopravních daní

Comparison of taxation in roadway and railway transportation in Czech republic in years 2005 to 2016 pointing at fiscal and regulatory function of transportation taxes
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na silniční a železniční dopravu a vymezuje problematiku spojenou s rozdílným zdaňováním v obou sektorech. Práce pomáhá utřídit si data o dopravě, která je v ekonomice nepostradatelná a rychle se rozvíjející. Práce poskytuje podklad pro vypracování analýzy daňových nástrojů a funkcí, které by měly naplňovat. Pozornost je zaměřena na funkci fiskální a regulatorní. Praktická …více
Abstract:
Bachelor thesis specializes in roadway and railway transportation and defines problems connected with different taxation in both sectors. Thesis helps to organize the data in transportation, which is dispensable in economy and fast developing. Thesis provides the base for making an analysis of taxation tools nad functions which they should fulfil. Attention is pointing at fiscal and regulatory function …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2017
  • Vedoucí: Pavla Chmelová
  • Oponent: Jan Hájek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/69854