Mgr. Ladislav Pecina

Bakalářská práce

Využití pedagogického vzdělání při koncipování odborné přípravy příslušníků HZS

Utilization of Pedagogic Education for Framing a Specification of Proffesional Training of Fire-Rescue-Brigade Members
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá odbornou přípravou příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky v návaznosti na vývoj požární ochrany u nás, až do podoby dnešního profesionálního sboru. Je zde zpracován a vyhodnocen současný stav odborné přípravy hasičů a požadavky na lektora, který vykonává odbornou přípravu. Práce se také zabývá požárně - preventivní výchovou mládeže na základních a středních …více
Abstract:
The Bachelor thesis deals with training Fire Rescue Corps in Czech Republic according to development of Fire protection in our country until the present form of professional staff. The present form of special training and requirements for instructor, who is providing a training are processed and evaluated here. The thesis deals with Fire – preventive education of young people at primary and secondary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2011
  • Vedoucí: doc. RNDr. PhDr. Mojmír Stojan, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta