Mgr. Petr Jirman

Bachelor's thesis

Model subsidenční a termální historie sedimentů vrtu Slušovice-1

Subsidence and thermal history of the Slusovice 1 borehole
Anotácia:
Cílem práce bylo vytvořit model subsidenční a termální historie vrtu Slušovice-1, který leží v prostoru račanské jednotky Vnějších Západních Karpat. Na základě sedimentárního profilu vrtu Slušovice-1 a geologického vývoje oblasti vizovické vrchoviny byly v programu PetroMod 1D firmy Schlumberger vytvořeny dva scénáře subsidenční a termální historie. Vzhledem k zachycení násunové plochy v profilu vrtu …viac
Abstract:
The aim of this study was to create a subsidence and thermal history model of the Slusovice 1 borehole, which is situated in area of the Raca unit in the Outer Western Carpathians. Two models of subsidence and thermal history were created based on the Slusovice 1 borehole sedimentary profile and Vizovice regional geology development using PetroMod 1D software (Schlumberger). The vitrinite reflectance …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedúci: doc. Mgr. Eva Geršlová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta