Theses 

Internetový marketing a SEO – Bc. Tomáš Rabiencný

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Tomáš Rabiencný

Master's thesis

Internetový marketing a SEO

Internet Marketing and SEO

Abstract: Tato diplomová práce se zabývá pojmem internetový marketing jako celek a definuje základní principy jeho fungování. V samostatné části rozebírá široké spektrum jednotlivých způsobů marketingové komunikace, včetně popisu analytických metod získávání a vyhodnocování informací o chování zákazníků v prostředí internetu. Značná část práce je pak věnována pojmu SEO optimalizace, kde popisuje v teoretické úrovni konkrétní postupy a doporučení při jejím provádění, v praktické části pak demonstruje na reálných datech z praxe provedení konkrétní optimalizace, včetně vyhodnocení výsledků jejího dopadu.

Abstract: This thesis deals describe the concept of internet marketing as a whole and defines the basic principles of its functioning. In separate analyzes covers a wide range of different ways of marketing communications, including a description of analytical methods for collecting and evaluating information about customer behavior on the Internet. Much of the work is dedicated to the concept of SEO, which describes the theoretical level, specific procedures and recommendations for its implementation in practice of the real data demonstrates the practice of performing a particular optimization, including an evaluation of the results of its impact.

Keywords: internetový marketing, SEO optimalizace, tvorba obsahu, mikrostránky, budování zpětných odkazů, sociální média, virální marketing, internet marketing, SEO, copywriting, microsites, linkbuilding, social media, viral marketing

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2012
  • Supervisor: Ing. Aleksandar Antonovič
  • Reader: Ing. et Bc. Jiří Rotschedl

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS


Go to top | Current date and time: 22/3/2019 15:26, Week 12 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz