Mgr. et Mgr. Julie Rýznarová

Bachelor's thesis

Středisko Teen Challenge

Teen Challenge centre
Anotácia:
Bakalářská práce v teoretické části přibližuje mezinárodní křesťanskou organizaci Teen Challenge, která pomáhá lidem zbavit se jakékoli závislosti ovládající jejich život. Také představuje další aktivity, které Teen Challenge zaštiťuje, jako jsou centra pro děti a mládež, kontaktní centra nebo preventivní programy. Veškerá práce a aktivity jsou založeny na křesťanských principech. To činí Teen Challenge …viac
Abstract:
The goal of this thesis is to introduce the international Christian organization Teen Challenge which helps drug or in another way addicted people. This thesis also introduce Teen Challenge's activities, such as centres for youth and children, contact centres or prevention programs. All of these activities are based on Christian principles. This is why is Teen Challenge different from other social …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 5. 2010
  • Vedúci: Mgr. Tomáš Dvořáček, DiS.
  • Oponent: Mgr. Petr Soják, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta