Ing. Ivo Dupal

Master's thesis

Společenská odpovědnost podniku a konkurenceschopnost

Corporate social responsibility and competitiveness
Abstract:
V této práci je cílem, po shrnutí teoretických poznatků z oblasti společenské odpovědnosti a konkurenceschopnosti podniku, ve vybraném podniku analyzovat současný stav, na jehož základě budou podány návrhy řešení, které by měly vést ke zlepšení současného stavu v tomto podniku a jeho pozice mezi konkurenty.
Abstract:
The goal of this thesis is, after getting insight of theory about corporate social responsibility and competitiveness, analysing current status and based on this analysis present propose solutions, that will lead to improvement of the status and of company´s position amonit competitors.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2013
  • Supervisor: doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.
  • Reader: Ing. Miluše Císařová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / field:
Economy and Management / Business Management