Bc. Zuzana Kováříková

Master's thesis

Projekt převodu české účetní závěrky na účetní závěrku podle IFRS u společnosti XYZ

An Accounting Conversion Project of the Financial Statements to the Financial Statements according to the IFRS in XYZ Company
Anotácia:
Hlavním cílem diplomové práce je převod české účetní závěrky společnosti XYZ a.s. na závěrku, která je v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví IFRS. V teoretické části je uveden proces mezinárodní harmonizace účetnictví, srovnání účetní závěrky podle české účetní legislativy a závěrky podle IFRS a proces převodu závěrky na závěrku podle IFRS. Praktická část je zaměřena na analýzu účetních …viac
Abstract:
The main goal of this thesis is a transfer of Czech financial statements of XYZ company to the statements according to International financial reporting standards (IFRS). The theoretical part investigates the global process of accounting harmonization, comparasion of Czech financial statements and financial statements according to IFRS and proces of transformation of Czech financial statements to financial …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2015
Zverejniť od: 27. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Karel Šteker, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kováříková, Zuzana. Projekt převodu české účetní závěrky na účetní závěrku podle IFRS u společnosti XYZ . Zlín, 2015. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe