Bc. Lucie Smékalová

Diplomová práce

Zaváděcí marketingová kampaň uvedení letadla Legend na trh

Initial marketing campaign of the Legend aircraft introduction in the market
Anotace:
Diplomová práce se zabývá analýzou marketingu tzv. luxusního zboží a postupy k vytvoření marketingové kampaně nového produktu, kterým je ultralehké letadlo LEGEND. Tato diplomová práce čtenáře seznámí s marketingovými postupy pro fázi zavádění nového výrobku na nové trhy. Práce zkoumá konkurenční prostředí ultralehkého letadla LEGEND, identifikuje segment cílových zákazníků a definuje positioning nového …více
Abstract:
The thesis deals with the analysis of the marketing for luxury goods and procedures to create a marketing campaign for a new product the ultralight LEGEND aircraft. This thesis introduces readers to marketing practices for the launching stage of a new product into new markets. It also looks into the competitive environment of the ultralight LEGEND aircraft and identifies a section of the target customers …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 9. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 11. 2013
  • Vedoucí: doc. Ing. Milan Kašík, CSc.
  • Oponent: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní