Silvie Vašková

Diplomová práce

Změna postavení pracovníků v sociálních službách po absolvování projektu "Nová cesta" v Pardubickém kraji

The change in the status of Social Workers after completing the training course "NEW WAY" in the Pardubice region
Anotace:
Diplomová práce pojednává o projektu "Nová cesta" v Pardubickém kraji. Důvody jeho vzniku, financování, výběru účastníků, náplně vzdělávacích kurzů a výstupy. Cílem projektu byla eliminace rizika ztráty zaměstnání u skupiny pracovníků v sociálních službách, kteří dle novely zákona č.108/2006 Sb., v.z.p.p. se stávají nekvalifikovanými. Výzkum zjišťuje nejen změnu v jejich pracovním životě, ale i to …více
Abstract:
A thesis describes "A New Journey" project in Pardubice region, its formation reasons, financing, participants choice, education courses and outputs. The aim of the project was elimination of job loss risks for employees in social services, who get unqualified according to the amendment of act No. 108/2006 Sb., v.z.p.p. The thesis research checks work life changes and skills brought to the job. All …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2010
  • Vedoucí: Dagmar Pitnerová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 9. 4. 2011 dostupné: světu