Silvie Vašková

Master's thesis

Změna postavení pracovníků v sociálních službách po absolvování projektu "Nová cesta" v Pardubickém kraji

The change in the status of Social Workers after completing the training course "NEW WAY" in the Pardubice region
Abstract:
Diplomová práce pojednává o projektu "Nová cesta" v Pardubickém kraji. Důvody jeho vzniku, financování, výběru účastníků, náplně vzdělávacích kurzů a výstupy. Cílem projektu byla eliminace rizika ztráty zaměstnání u skupiny pracovníků v sociálních službách, kteří dle novely zákona č.108/2006 Sb., v.z.p.p. se stávají nekvalifikovanými. Výzkum zjišťuje nejen změnu v jejich pracovním životě, ale i to …more
Abstract:
A thesis describes "A New Journey" project in Pardubice region, its formation reasons, financing, participants choice, education courses and outputs. The aim of the project was elimination of job loss risks for employees in social services, who get unqualified according to the amendment of act No. 108/2006 Sb., v.z.p.p. The thesis research checks work life changes and skills brought to the job. All …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 5. 2010
  • Supervisor: Dagmar Pitnerová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 9. 4. 2011 dostupné: světu