Bc. Ľudmila Glittová

Bakalářská práce

Hypotekárne úvery

Mortgage loans
Abstract:
In this bachelor work called Mortgage Credit, we are dealing with an issue of credits, specifically mortgage credits. The bachelor work is divided into three parts. The first part deals with a theoretical overview of mortgage banking, mortgage credit, division of mortgage credits, rules of law and general conditions of issuing the mortage credits. The second part describes mortgage banking in Slovakia …více
Abstract:
V tejto bakalárskej práci pod názvom Hypotekárne úvery sa venujeme problematike úverovania, konkrétne hypotekárnym úverom. Bakalárska práca je rozdelená do troch častí. V prvej časti je to teoreticky pohľad na hypotekárne bankovníctvo, hypotekárne úvery, delenie hypotekárnych úverov, právna úprava a všeobecné podmienky poskytovania hypotekárnych úverov. V druhej časti opisujeme hypotekárne bankovníctvo …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Monika Bačová, PhD.
  • Oponent: Ing. Radoslav Bajus, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management