Bc. Monika Štětinová

Diplomová práce

Učení na pracovišti dle velikosti podniku

Workplace learning according to company size
Anotace:
Tématem mé diplomová práce je „Učení na pracovišti dle velikosti podniku“ se zaměřením na IT pracovníky. Tato práce se zabývá zjištěním zda má velikost podniku v podobě počtu zaměstnanců vliv na učení na pracoviště. Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. Teoretická část se věnuje nejprve celoživotnímu učení dále neformálnímu a profesnímu vzdělávání. Stěžejní část se věnuje učení na pracovišti …více
Abstract:
The subject of my diploma thesis is „Workplace learning according to company size“ and is focused on IT workers. This thesis focuses on finding out if workplace learning is affected by company size based on number of employees. It is divided into two parts – theroretical part and empirical part. The theoretical part of the thesis describes the concept of lifelong learning, informal and vocational learning …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2017
  • Vedoucí: doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Roman Švaříček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta