Bc. Monika Štětinová

Master's thesis

Učení na pracovišti dle velikosti podniku

Workplace learning according to company size
Abstract:
Tématem mé diplomová práce je „Učení na pracovišti dle velikosti podniku“ se zaměřením na IT pracovníky. Tato práce se zabývá zjištěním zda má velikost podniku v podobě počtu zaměstnanců vliv na učení na pracoviště. Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. Teoretická část se věnuje nejprve celoživotnímu učení dále neformálnímu a profesnímu vzdělávání. Stěžejní část se věnuje učení na pracovišti …more
Abstract:
The subject of my diploma thesis is „Workplace learning according to company size“ and is focused on IT workers. This thesis focuses on finding out if workplace learning is affected by company size based on number of employees. It is divided into two parts – theroretical part and empirical part. The theoretical part of the thesis describes the concept of lifelong learning, informal and vocational learning …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 11. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 1. 2017
  • Supervisor: doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Roman Švaříček, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta