Zdenka Durčáková

Bakalářská práce

Plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Anotace:
Předmětem bakalářské práce je plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Cílem je zhodnotit možnosti plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením u firmy výrobního typu. V teoretické části jsou vysvětleny základní teoretické aspekty tématu, vztahujícího se k osobám se zdravotním postižením, jejich zaměstnávání, objasnění problematiky náhradního plnění …více
Abstract:
The subject of this bachelorś thesis is the Compliance with the mandatory employment share of people with disabilities. The Target is to evaluate possibilities of compliance with the mandatory employment share of persons with disabilities for production company. The theoretical part explains the basic theoretical aspects of the topic related to people with disabilities, their employment, clarification …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným