Bc. Mária Krchniaková

Diplomová práce

Regulace exprese ephrinů a jejich receptorů u hematoonkologických onemocnění

Regulation of expresion of ephrins and their receptors in haematological malignancies
Anotace:
Ephriny a jejich receptory, včetně receptorů EphA1 a EphA2, jsou známé onkoproteiny. Podporují transformaci buňek a růst nádorů, což je dobře prostudováno u solidních nádorů. EphA2 byl identifikovaný jako ligand pro Vδ1 gamma-delta T buňky a hojné expanze této buněčné populace byly nalezeny u mnohočetného myelomu. Poznatky o expresi a funkci receptoru EphA2 u hematologických malignit však chybí. Prvním …více
Abstract:
Ephrins and their receptors, including EphA1 and EphA2 receptors, are known as oncoproteins. They promote malignant transformation and tumour growth, which is well studied in solid tumours. The EphA2 was identified as a ligand for the Vδ1 gamma-delta T cells. The large expansions of this cell population were reported in multiple myeloma. However, the knowledge concerning the EphA2 expression and function …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Andrea Knight, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta