Eva Passendorferová

Bakalářská práce

Hospodaření organizační složky obce v oblasti sociálních služeb

Financial Management of the Organizational Unit of the Municipality in the Area of Social Services
Anotace:
Tématem této bakalářské práce je hospodaření organizační složky obce v oblasti sociálních služeb. Teoretická část práce je zaměřena na financování sociálních služeb v České republice a roli obcí a krajů v poskytování sociálních služeb. Cílem bakalářské práce je zhodnocení hospodaření organizační složky obce v letech 2011-2014 a návrh zlepšení hospodaření. K dosažení cíle bude použita metoda analýzy …více
Abstract:
The theme of this thesis is financial management of the organizational unit in the area of social services. The theoretical part is focused on the financing of social services in Czech Republic and the role of municipalities and regions in the providing of social services. The aim of this thesis is to evaluate the financial management of organization in 2011-2014 and a draft improvement. The method …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: Petr Tománek
  • Oponent: Hana Fachinelli

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava