Mgr. Renata Vaňková

Diplomová práce

Tematické mapy a pracovní listy pro výuku na 1. stupni ZŠ

Thematic maps and worksheets for education at primary schools
Anotace:
Diplomová práce „Tematické mapy a pracovní listy pro výuku na 1. stupni ZŠ“ se věnuje místní krajině Bučovic a okolí. Práce je rozdělena do dvou částí. První část se zaměřuje na geografickou charakteris¬tiku zvoleného území a zařazení geografie v RVP. V druhé části se objevují mapy území a metodické listy pro učitele a pracovní listy pro žáky.
Abstract:
The Diploma thesis „Thematic maps and worksheets for education at primary schools“ deals with the local landscape of Bučovice and surroundings. The work is divided into two parts. The first part focuses on the geographical characteristics of the selected area and the inclusion of geography in the FEP. The second part contains territorial maps and methodology sheets for teachers and worksheets for pupils …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta