Adriana VRAŠTILOVÁ

Bakalářská práce

Stárnutí obyvatelstva v Plzeňském kraji

The ageing process of Pilsen region population
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá stárnutím populace Plzeňského kraje. Srovnává úroveň stárnutí v jednotlivých okresech Plzeňského kraje a porovnává úroveň stárnutí v okresech Plzeňského kraje s Českou republikou. Demografické stárnutí je sledováno pomocí ukazatelů hrubé míry porodnosti, hrubé míry úmrtnosti, indexu stáří a průměrného věku. Práce se zabývá sociálními důsledky stárnutí, především je zaměřena …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the aging of the Pilsen region population. It compares the level of aging in different districts of the region and compares the level of aging in the districts of the Czech Republic. Demographic aging is monitored using the crude birth rate, crude death rate, measures of old and aging populations, median age. The work deals with the social consequences of aging, primarily …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. PaedDr. Alena Matušková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VRAŠTILOVÁ, Adriana. Stárnutí obyvatelstva v Plzeňském kraji. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická