Theses 

Práce asistenta prevence kriminality ve vybraných lokalitách Šluknovského výběžku – Nikola PROCHÁZKOVÁ

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Nikola PROCHÁZKOVÁ

Master's thesis

Práce asistenta prevence kriminality ve vybraných lokalitách Šluknovského výběžku

Work of the crime prevention assistant in selected locations of the Slunkov area

Abstract: Diplomová práce s názvem "Práce asistenta prevence kriminality ve Šluknovském výběžku" zahrnuje teoretickou a empirickou část. Teoretická část je rozdělena do tří hlavních kapitol. První kapitola se věnuje prevenci kriminality v České republice, druhá kapitola se věnuje samotnému popisu projektu asistenta prevence kriminality, jak projekt vzniknul a jak se vyvíjel. Ve třetí části se práce věnuje sociálně vyloučeným lokalitám. V empirické části představíme respondenty, kteří se na výzkumu podíleli. Všichni respondenti, jsou účastníci projektu Asistent prevence kriminality. Další částí empirického výzkumu bylo dotazníkové šetření, které probíhalo na sociálních sítích a bylo určeno pro širokou veřejnost. Všechna data jsou podrobně interpretována a vysvětlena. Cílem této diplomové práce je popis práce asistenta prevence kriminality ve Šluknovském výběžku.

Abstract: The Master's degree assignment called "Work of the crime prevention assistant in selected locations of the Sluknov area" includes a theoretical and empirical section. The theoretical section is divided into three main chapters. First chapter addresses crime prevention in the Czech Republic, second focuses on the crime prevention assistant project, how it was created and how it has developed. The third chapter focuses on socially excluded localities. In the empirical section, we will introduce respondents, who have participated on the research. All respondents are part of the crime prevention assistant project. Questionnaire was another part of the empirical research which took place on social media and was developed for public. All data is interpreted and explained in detail. The goal of this Master's degree assignment is description of the crime prevention assistant's work in Sluknov area.

Keywords: Asistent prevence kriminality, prevence, kriminalita, sociální vyloučení, sociálně vyloučená lokalita, menšina

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 3. 2016
  • Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Jiří Šlégl, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=174587 Reference to the local database file of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

The right form of listing the thesis as a source quoted

PROCHÁZKOVÁ, Nikola. Práce asistenta prevence kriminality ve vybraných lokalitách Šluknovského výběžku. Ústí nad Labem, 2016. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Other references 


Go to top | Current date and time: 26/5/2019 03:27, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz