Bc. Pavel VOMÁČKA

Master's thesis

Možnosti promítnutí rizika do hodnocení finanční situace podniku

ukazatele EVA, MVA a průměrné náklady kapitálu

Ways of reflecting risk in evaluating the financial situation of enterprise
Anotácia:
Cílem této diplomové práce je posouzení různých způsobů hodnocení finanční výkonnosti podniku. Metoda ekonomické přidané hodnoty je porovnána se staršími, klasickými ukazateli rentability. Důraz je kladen na obecnou aplikovatelnost. V teoretické části je kromě samotného rozboru testovaných ukazatelů načrtnuta historie obecných cílů podnikání. Ukazatele EVA, rentability jsou hodnoceny pomocí výběrového …viac
Abstract:
Objective of this Master's thesis is to evaluate different ways of measuring financial performance of enterprise. Economic Value Added is compared with older, traditional indicators of profitability. Emphasis lies on general applicability. In theoretical part, history of entrepreneurial goals is in addition to the actual analysis of tested indicators outlined. EVA, profitability ratios are assessed …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014
Zverejniť od: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedúci: Ing. Daniel Kopta, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VOMÁČKA, Pavel. Možnosti promítnutí rizika do hodnocení finanční situace podniku. Č. Bud., 2014. diplomová práce (Ing.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 30. 4. 2014 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Ekonomická fakulta

UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA IN ČESKÉ BUDĚJOVICE

Faculty of Economics

Master programme / odbor:
Economics and Management / Accounting and Financial Management

 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses gz35be gz35be/2
5. 5. 2014
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
5. 5. 2014
Bulanova, L.
6. 5. 2014
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.