Jakub Panýr

Diplomová práce

Are judges good at estimating the future? An application of machine learning on custody decision

Are judges good at estimating the future? An application of machine learning on custody decision
Anotace:
Tato práce se snaží analyzovat a případně vylepšit vazební rozhodnutí v České republice,jelikož tento druh ekonomického rozhodnutí vede ke společenským nákladům pramenícímze zločinu a z nákladů na uvěznění, vzhledem k čemuž by bylo zlepšení přínosné.Analýza samotná je provedena s pomocí technik strojového učení a s využitím velkéhomnožství dat z let 2008–2017. Vzhledem k její prediktivní schopnosti …více
Abstract:
This thesis aims to analyze and possibly improve the custodial decision in the CzechRepublic, as this kind of economic decision leads to social costs resulting from crime andfrom incarceration and because of that an improvement would be beneficial.Analysis itself is performed using machine learning techniques on a large dataset of custodialdecisions from 2008–2017. Gradient boosted decision tree algorithm …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2019
  • Vedoucí: Jan Vávra
  • Oponent: Klára Kalíšková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/75541