Bc. Jana MACEČKOVÁ

Bakalářská práce

Psychomotorická cvičení a hry jako součást komplexní péče o jedince se zdravotním postižením

Psychomotor Exercises and Games as Part of Complex Care for Those with Special Healthcare Needs
Anotace:
Práce pojednává o možnostech využití psychomotorických cvičení a her v komplexní péči o osoby se zdravotním postižením, je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá problematikou komplexní péče, jejím vývojem a složkami. Dále navazuje kapitola o psychomotorice a možnostech rozvoje člověka prostřednictvím psychomotorických činností. V praktické části jsou podrobně uvedeny …více
Abstract:
This Diploma Thesis deals with psychomotor excercising and games usage in complex care of handicapped people. It is devided in a theoretical and practical part. The theoretical one deals with problems of comprehensive rehabilitation, its historical progress and various components. The next chapter is about psychomotricity and possible development of men by means of psychomotor approaches. In the practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2009
Zveřejnit od: 10. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2009
  • Vedoucí: PaedDr. Anna Jakobová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MACEČKOVÁ, Jana. Psychomotorická cvičení a hry jako součást komplexní péče o jedince se zdravotním postižením. Ostrava, 2009. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 10.4.2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 10. 4. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika