Bc. Helena PAVELKOVÁ

Bakalářská práce

Význam hospicové a paliativní péče pro nevyléčitelně nemocné pacienty

The importance of hospice and palliative care for terminally ill patients
Anotace:
Cíl: Cílem bakalářské práce bylo zjistit názor nevyléčitelně nemocných pacientů na význam hospicové a paliativní péče. Metodika: Práce byla zpracována formou kvalitativního průzkumu. S osmi respondenty byly provedeny polostandardizované rozhovory, ze kterých byly s jejich svolením pořízeny audiozáznamy. Ty byly přepsány a text analyzován. Výsledky: Respondenti se vyjadřovali k otázkám týkajícím se …více
Abstract:
Objective: By the subject of the Bachelors´s Thesis it was the research of an terminally ill patients´s opinion on sense of the hospice and palliative care. Methodics: The topic was elaborated by the form of qualitative research. It was performed a half standardized interviews with eight respondents, from these was acquisited authorized audio recordings. Results: Respondents reflected to the questions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2011
Zveřejnit od: 27. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Radka Bužgová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PAVELKOVÁ, Helena. Význam hospicové a paliativní péče pro nevyléčitelně nemocné pacienty. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta