Mgr. Pavlína Horáčková

Diplomová práce

Podpora rodin s dětmi v systému sociálního zabezpečení

The Support of Families with Children in the System of Social Security
Anotace:
Cílem této diplomové práce je analýza jednotlivých peněžitých dávek poskytovaných ze systému sociálního zabezpečení v České republice, jejichž účelem je podpora rodin s dětmi. Rovněž jsou zmapovány možnosti, kam by se mohl český systém poskytování dávek posunout do budoucna. V první části práce je definována rodinná a populační politika státu jako součást širšího pojmu sociální politiky, přičemž blíže …více
Abstract:
The aim of this thesis is the analysis of cash benefits paid from the social security system in the Czech Republic, whose purpose is to support families with children. There are also mapped the options for the directions of future development of the Czech allowance system.The first part of the thesis is focused on the definition of family and population policy of the state as part of a broader concept …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 5. 2011
  • Vedoucí: JUDr. Dana Hrabcová, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta