Bc. Vladimír Jelínek

Master's thesis

Vybrané interaktivní aplikace Google a encyklopedie Wikipedia z pohledu Web 2.0

Some of Interactive Applications Google and Wikipedia from of a View of Web 2.0
Anotácia:
Tato diplomová práce se věnuje pojmu Web 2.0 a s ním spojenými aplikacemi jako jsou internetová encyklopedie Wikipedia a produkty firmy Google. Nejprve se zabývá tím, z čeho vznikl Web 2.0, věnuje se jeho specifikům. Řeší otázky, jak marketing využívá nástroje Web 2.0. V kapitole o encyklopedii Wikipedia se zabývá okolnostmi jejího vzniku, porovnáním s ostatními všeobecnými encyklopediemi. Dále upozorňuje …viac
Abstract:
This dissertation devotes to a concept of Web 2.0 and connected applications as a web-based encyclopedia Wikipedia and Google´s products. Firstly it deals with Web 2.0 origin and its features. Dissertation solves such a problem how marketing can take use of Web 2.0 instruments. In the chapter about encyclopedia Wikipedia it considers circumstances of its origin, compares with other general encyclopedias …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2009
  • Vedúci: PhDr. Ing. Antonín Pavlíček, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Stanislav Horný, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS