Bc. Alžběta Sedláčková

Diplomová práce

Slaďování rodinného a pracovního života matek samoživitelek

Harmonization of family and work life of single mothers
Anotace:
Diplomová práce se zabývá oblastí slaďování rodinného a pracovního života u matek samoživitelek. Jejím cílem je popsat strategické kroky, které volí matky samoživitelky po odchodu partnera, a jakým způsobem se jim daří skloubit rodinu a práci. Teoretická část práce definuje, jak se rodina jako instituce během času proměňovala a jaké nové koncepty jsou známé nyní. Další kapitoly jsou věnovány charakteristikám …více
Abstract:
The diploma thesis deals with harmonization of family and work life of single mothers. The main goal is to describe strategies chosen by single mothers after partner´s leave and how they are able to harmonize family and work duty. The theoretical part defines family concept which has been changed during years and new concepts which are known nowadays. Further chapters pay attention to characteristic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2015
  • Vedoucí: doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta