Bc. Ivo Jašek

Master's thesis

Romský holocaust

Romani Holocaust
Abstract:
Diplomová práce „Romský holocaust“ se zabývá perzekucí, vězněním a vyhlazováním Romů, žijících v Evropě, zejména na území dnešní České republiky, během druhé světové války. Teoretická část pojednává o romské historii, jejich příchodu do Evropy a společenském postavení v průběhu staletí. V této části práce je věnována pozornost i nacistickému režimu vedoucímu ke druhé světové válce a holocaustu Romů …more
Abstract:
Diploma thesis „Romani Holocaust“ deals with persecution, imprisonment and extermination of Roma living in Europe, especially in the area of today´s Czech Republic, during the World War II. The theoretical part deals with history of Roma, their arrival to Europe and their social status in the course of centuries. There is attention devoted to the Nazi regime leading to World War II and the Holocaust …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 5. 2014
  • Supervisor: Mgr. Slavomír Lesňák, PhD.
  • Reader: Mgr. Zdeněk Hons

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta