Bc. Kateřina Stluková

Master's thesis

"Vzdělání mění osud." Kvalitativní výzkum na téma socializace čínského studenta

"Education changes destiny". Qualitative research on socialization of Chinese students
Abstract:
Tato magisterská diplomová práce se zaměřuje na témata čínského školství, životní zkušenost čínského studenta a jeho socializaci. Jedná se o kvalitativní výzkum, který proběhl v červnu v roce 2017 na Zhejiang University, tedy na jedné z prestižních čínských universit. Celkem sedm respondentů bylo ochotných sdílet své životní příběhy, zkušenosti, názory a postoje. Důvěryhodnost sebraných dat je zaručena …more
Abstract:
This thesis explores topics related to Chinese schooling, live experience of Chinese student and his process of socialisation. It is a qualitative research which took place in June 2017 at Zhejiang University, one of the top universities of China. The seven respondents were willing to share their life stories, experience, opinions and attitudes. The credibility of collected data is guaranteed by close …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 6. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 6. 2018
  • Supervisor: Mgr. et Mgr. Dušan Vávra, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Zuzana Pospěchová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta