Theses 

MANAGEMENT SPECIÁLNÍCH GASTRONOMICKÝCH AKCÍManagement of special gastronomic events – Edith Vodová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Edith Vodová

Bakalářská práce

MANAGEMENT SPECIÁLNÍCH GASTRONOMICKÝCH AKCÍManagement of special gastronomic events

Anotace: ANOTACEVODOVÁ, Edith. Management speciálních gastronomických akcí [Bakalářská práce] Vysoká škola obchodní a hotelová. Brno 2017.Cílem bakalářské práce je navrhnutí tři rozdílných cateringových akcí a provést sestavení nabídky pro jejich zajištění, vyhodnotit a specifikovat rozdíly mezi nimi.Teoretická část je zaměřená na definice cateringu a jeho služeb. Je také definovaný management cateringové firmy, jeho strategické řízení, nařízení a normy pro danou oblast podnikání. Je definován systém kritických bodů HACCP, hygienické náležitosti provozovny a zaměstnanců firmy.Analytická část popisuje druhy společenských událostí a jejich specifika. Dále je soustředěna také na zajištění cateringových služeb. Uveden je konkrétní postup při jejich realizování. Dále je popsáno jak firma propaguje svoje služby a jaký směr reklamy a propagace je dnes nejvíce využíván. Praktická část navrhuje tři druhy společenských událostí. Každá událost se od sebe liší. Bylo provedeno kompletní sestavení nabídky pro specifické akce. Závěr práce obsahuje porovnání navržených akcí, jsou vyhodnoceny rozdíly a specifika při jejich zajištěních.

Abstract: ANNOTACIONThe aim of Bachelor thesis is to propose three different catering events and perform complete build menu. Evaluate and specify the differences between them.The theoretical part is focused on definition of catering and catering services. Also is defined management of catering company, strategic directions, regulars and standards for this kind of business. System of HACCP, sanitation of facility and hygiene of employees is defined.In the analytical part are described type of social event and their specifics. Also is focused for provision of catering services and their realization. As next is described promotion of company services and what kind of advertising is the most used at this time.In the practical part, suggest three kinds of social events and their complete realization. Each event is different. At the end of Bachelor thesis is contained comparison of social events. Differences and specifics between these events are evaluated.

Klíčová slova: Klíčová slova, catering, služby, kvalita, menu, druhy společenských akcí, řízení

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
MANAGEMENT SPECIÁLNÍCH GASTRONOMICKÝCH AKCÍ Management of speci MANAGEMENT SPECIÁLNÍCH GASTRONOMICKÝCH AKCÍ Management of speci
Posudek vedoucího práce Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta Posudek oponenta
SZZ_-_Hodnoceni_BP_B.pdf SZZ_-_Hodnoceni_BP_B.pdf


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 17:32, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz