Mgr. Kristýna Bělehradová

Diplomová práce

Využití konceptu flow v praktické výuce první pomoci

The use of flow concept in first aid instruction.
Anotace:
Cílem této práce je prozkoumat vztah mezi flow zažívaným v průběhu výuky první pomoci a pocitem kompetence první pomoc poskytnout. Výzkumu se účastnilo 97 dospělých absolventů kurzů první pomoci (z toho 56 žen), věkový rozsah byl 18-60 let, průměrný věk byl 25 let. Flow bylo měřeno pomocí škály Activity Flow State Scale a dvou dalších (Flow Experiences Scale, Swedish Flow Proneness Questionnaire), …více
Abstract:
The aim of the thesis is to survey the relation between flow experienced during First Aid training and feeling of competence to provide it. There were 97 First Aid graduates participated in the research, 56 females, 41 males, age ranging 18 - 60, the average age 25. Flow was measured using Activity Flow State Scale and two other scales: Flow Experiences Scale and Swedish Flow Proneness Questionnaire …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Katarína Millová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lenka Tenklová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie