Lukáš ZECHEL

Bakalářská práce

Rozdíly v organizačních strukturách základních složek IZS

Differences in the organizational structures of the primary units of the Integrated Rescue System
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá rozdíly v organizačních strukturách základních složek IZS. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou rozebrány základní složky IZS a integrovaný záchranný systém samotný. Zmiňujeme zde vznik a historický vývoj těchto složek a IZS, legislativu a organizaci. U zdravotnické záchranné služby je zmíněno i její fungování v zahraničí. Praktická …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with differences in organizational structure of basic components in the Integrate Rescue System. The bachelor thesis is separate to theoretical part and practical part. The theoretical part analyses basic components of the Integrate Rescue System and the Integrate Rescue System itself. The work begins with formation and historical progress of this components and the Integrate …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ondřej Koudela, DiS.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZECHEL, Lukáš. Rozdíly v organizačních strukturách základních složek IZS. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií