Bc. Tereza Grossmannová

Bachelor's thesis

Český červený kříž v systému krizového řízení v České republice

Czech Red Cross in the System of Crisis Management in the Czech Republic
Abstract:
Předkládaná práce se zabývá Českým červeným křížem v systému krizového řízení v České republice. V první části je představen bezpečnostní a krizový systém spolu s integrovaným záchranným systémem. Dále je v práci stručně nastíněna historie organizace, spolu s její současnou strukturou a kolektivními členy. Hlavní část práce představuje prostředky, kterými organizace disponuje při mimořádných událostech …more
Abstract:
Bachelor thesis is focused on the Czech Red Cross in the systeme of crisis management in the Czech Republic. In the first part of thesis,safety and emergency systems have been introduced as well as an Integrated rescue system. Another part outlines history of organisation, its contemporary structure and collective members. The main part of thesis encounters the means that are a part of organisation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2016
  • Supervisor: prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jakub Morávek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií