Bc. Pavlína Švidroňová

Master's thesis

Případová konference jako metoda pomoci ohroženým dětem v praxi OSPOD

The case conference as a method to help children at risk in practice OSPOD
Anotácia:
Diplomová práce „Případová konference jako metoda pomoci ohroženým dětem v praxi OSPOD“ mapuje zkušenosti sociálních pracovnic orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadě v Kyjově s případovými konferencemi, které pořádají v případech ohrožených dětí na základě povinnosti dané zákonem od počátku roku 2013. Teoretická část obsahuje vhled do problematiky ohrožených dětí a jejich ochrany v rámci …viac
Abstract:
Diploma thesis „The case conference as a method to help children at risk in practice OSPOD“ charts the experiences of social workers of a social and legal protection of children at the Municipal Office in Kyjov with case conferences, which are held for endangered children under obligation to the law since the beginning of 2013. The theoretical section provides insight into the problems of endangered …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2014
  • Vedúci: Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Stanoev, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta