Mgr. Lucie Burešová

Advanced ('rigorózní') thesis

Odhady parametrů kvality screeningového programu karcinomu prsu v České republice

Estimation the parameters of efficacy in breast cancer screening programme in Czech Republic
Anotácia:
Organizovaný screeningový program rakoviny prsu byl v České republice zahájen v září roku 2002. Bezplatná preventivní mamografická vyšetření jsou poskytována ženám ve věku 45-69 let. Velice důležitými parametry v hodnocení kvality screeningového programu a vývoje onemocnění rakovinou prsu jsou: střední doba trvání preklinické screeningem detekovatelné fáze (nádor je bez klinických příznaků, ale je …viac
Abstract:
Organized breast cancer screening program in the Czech Republic was initiated in September 2002. Free biennial preventive mammography examinations are offered to women aged 45-69. Important parameters in assessing the quality of the program and natural history of breast cancer are: mean duration of the preclinical screen-detectable phase (the carcinoma is without clinical signs but it could be found …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 10. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 12. 2009
  • Oponent: RNDr. Marie Budíková, Dr., prof. MUDr. Jan Daneš, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta