Mgr. Petr Černý

Diplomová práce

Marketingová komunikace občanského sdružení DOST!

Marketing Communication of the Civic Association DOST!
Anotace:
Diplomová práce se zabývá tématem marketingové komunikace občanského sdružení DOST! Sdružení vzniklo s cílem ochraňovat oprávněné zájmy spotřebitelů tepelné energie. Za pomocí teoretických poznatků z oboru integrované marketingové komunikace si práce klade za cíl stanovit optimální formy komunikace, které nejlépe a nejefektivněji povedou k naplnění cílů sdružení. Zároveň odpovídá na otázku zda li lze …více
Abstract:
This thesis deals with marketing communications of the civic association DOST! The association was established in order to protect the legitimate interests of consumers of heat production. With the help of theoretical knowledge in the field of integrated marketing communication this thesis wants to determine the best form of communication which will be the most effective way to meet the objectives …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Adolf Vodrážka
  • Oponent: PhDr. Iva Petrová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní