Theses 

Příspěvková organizace - analýza daňového režimu – Bc. Pavlína Čuprová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Pavlína Čuprová

Bakalářská práce

Příspěvková organizace - analýza daňového režimu

Co-financed organization - analysis of tax regime

Anotace: Cílem mé bakalářské práce „Příspěvková organizace – analýza daňového režimu“ je provést alternativní návrh řešení daňového režimu v konkrétní příspěvkové organizaci. První kapitola se věnuje příspěvkovým organizacím a zařazení organizace do systému národního hospodářství. Je zaměřena na charakteristiku příspěvkové organizace a její postavení v rámci jiných typů organizací. Druhá část popisuje charakteristiku daňového režimu v organizacích se zaměřením na příspěvkové. Třetí kapitola představí vybranou příspěvkovou organizaci, její zaměření a hlavní i vedlejší činnosti. Čtvrtá část se zaměří na daňový režim vybrané organizace z hlediska přímých daní. Poslední pátá kapitola navrhne možná alternativní řešení daňového režimu.

Abstract: The goal of my thesis "Co-financed organization - analysis of tax regime" is to propose alternative solutions of a tax regime in a specific co-financed organisation. The first chapter deals with co-financed organisations and incorporated organisations in the national economy system. It focuses on the characteristics of co-financed organisation and its status within other organisation types. The second chapter describes the characteristic of tax regime in co-funded organisations. The third chapter introduces a chosen co-funded organisation, its focus and its primary and secondary activities. The fourth chapter focuses on the tax ragime of this chosen organisation from the direct taxes point of view. The last, fifth chapter proposes possible alternative solutions of the tax regime.

Klíčová slova: Příspěvková organizace, daňový režim, přímé daně, daň z příjmů právnických osob, hlavní činnosti, doplňková (hospodářská) činnost.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2013
  • Vedoucí: Ing. Ivana Zálešáková
  • Oponent: Ing. Dušan Krpec

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 08:13, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz