Matěj Šípka

Bakalářská práce

Ekonomický aspekt řešení monitorovacího systému pomocí UAS

Economical Aspect of Monitoring System Using UAS
Anotace:
Šípka, M. Ekonomický aspekt řešení monitorovacího systému pomocí UAS, Ostrava – Institut dopravy, Fakulta strojní, VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2013, vedoucí bakalářské práce: Ing. František Martinec, CSc. Bakalářská práce se zabývá posouzením nákladů u vyhledávání osob. V jednotlivých kapitolách jsou posuzovány náklady u záchrany pohřešovaných osob, pátracích akcí a náklady na vyhledávání osob …více
Abstract:
Šípka, M. Economical Aspect of Monitoring System Using UAS, Ostrava – Institut of transport, Faculty of mechanical engineering , VSB – Technical university of Ostrava, 2013, thesis head: Ing. František Martinec, CSc. The bachelor thesis is engaged to assessment of expenses related to people searching. In particular chapters the costs for rescuing missing people, search actions and the costs for searching …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2013
  • Vedoucí: František Martinec
  • Oponent: Ivana Olivková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Bakalářský studijní program / obor:
Technologie letecké dopravy / Technologie letecké dopravy