Bc. Hana PIKOVÁ

Diplomová práce

Výskyt genů kódujících bakteriální rezistenci vůči antibiotikům (ARGs) ve dvou fázích čištění odpadních vod v lokální čistírně odpadních vod (ČOV)

The occurence of Antibiotic resistance genes (ARGs) in two stages of wastewater treatment in a local Wastewater treatment plant (WWTP)
Anotace:
Tato práce se zabývá rozšířením rezistence k antibiotikům a genů, jež tuto rezistenci kódují (ARGs), v čistírnách odpadních vod (ČOV), jež jsou považovány za významný zdroj tohoto znečištění v životním prostředí. Pozornost je věnována zejména ?-laktamázovým genům. Teoretická část je zaměřena na jednotlivé mechanismy antibiotické rezistence u bakterií. Shrnuje rozšíření ARGs a bakterií rezistentních …více
Abstract:
This work is focused on the dissemination of bacterial resistence to antibiotics and genes encoding the antibiotic resistence (ARGs) in the wastewater treatment plants (WWTPs), which are considered as a main source of ARGs in the environment. Special attention is paid to the genes encoding bacterial ?-lactamases that pose a serious epidemiological risk for human medicine. The theoretical part of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Svobodová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PIKOVÁ, Hana. Výskyt genů kódujících bakteriální rezistenci vůči antibiotikům (ARGs) ve dvou fázích čištění odpadních vod v lokální čistírně odpadních vod (ČOV) . Ostrava, 2019. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta