Bc. Daniela Koňaříková

Bachelor's thesis

Teaching English to Pupils with Learning Disabilities at Lower Secondary School

Teaching English to Pupils with Learning Disabilities at Lower Secondary School
Abstract:
Tato bakalářská práce se zaměří na žáky druhého stupně základní školy se specifickými vzdělávacími potřebami a poruchami učení a vlivy těchto patologií na výuku anglického jazyka. V teoretické části budou popsány poruchy učení ve vztahu k výuce anglického jazyka, vhodné výukové metody a pomůcky. V praktické části bude provedeno dotazníkové šetření mezi učiteli anglického jazyka, které bude zaměřeno …more
Abstract:
This bachelor thesis will focus on pupils with special educational needs and learning disabilities at lower secondary school and the effects of these pathologies on learning English language. In the theoretical part, there will be described learning disabilities in relation to teaching English language, appropriate teaching methods and aids. In the practical part, there will be a questionnaire survey …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2020
  • Supervisor: Mgr. Marie Machničová
  • Reader: Mgr. Lenka Jašková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě