Jan HRDLIČKA

Bakalářská práce

Ukazatele solventnosti podniku jako nástroj hodnocení vývoje cen akcií na Burze cenných papírů Praha

Indicators of the solvency of the company as a tool to rate the development of stock prices on the Prague Stock Exchange
Anotace:
Cílem práce je prokázat, zda je solventnost podniku vhodným nástrojem pro výběr akcií do akciového portfolia investora. Práce se zaměřuje na závěrečné kurzy cen akcií na Burze cenných papírů Praha, konkrétně společností O2 Czech republic a.s., ČEZ a.s., Phillip Morris a.s. Jako ukazatele solventnosti byly zvoleny běžná likvidita, úrokové krytí, krytí vlastním kapitálem, pohotová likvidita a cash flow …více
Abstract:
The aim of this work is to prove that the solvency of the company is a suitable tool for selecting shares in the investor's stock portfolio. The thesis focuses on the final share prices on the Prague Stock Exchange, specifically on O2 Czech Republic a.s., ČEZ a.s., Phillip Morris a.s. Current liquidity, interest coverage, equity coverage, quick liquidity and cash flow liquidity were chosen as solvency …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jiří Uhman, MBA

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HRDLIČKA, Jan. Ukazatele solventnosti podniku jako nástroj hodnocení vývoje cen akcií na Burze cenných papírů Praha. Ústí nad Labem, 2021. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika a management