Lucie Hubáčková

Bakalářská práce

Analýza a řízení finančních rizik v podniku Vltava Labe Media a.s.

Analysis and Financial Risk Management in the Vltava Labe Media a.s.
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku analýzy a řízení finančních rizik v podniku VLTAVA LABE MEDIA a.s. Cílem je analyzovat současná finanční rizika ve vybra-ném podniku pomocí správně zvolených metod a navrhnout vhodná opatření ke zlepšení situace. Teoretická část pojednává a vysvětluje základní charakteristiku rizika, finančního rizika, jak je řídit a analyzovat. V praktické části jsou finanční …více
Abstract:
This thesis is focused on analysis and financial risk management in the VLTAVA LABE MEDIA Inc. Aim of my thesis is to analyze current financial risks using properly selected methods and to propose appropriate measures to improve the overall financial situation. The theoretical part explains the basic characteristics of risk and financial risk as well as how to manage and analyse such risks. Practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. et Ing. Jiří Konečný, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hubáčková, Lucie. Analýza a řízení finančních rizik v podniku Vltava Labe Media a.s.. Uherské Hradiště, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta logistiky a krizového řízení

Bakalářský studijní program / obor:
Procesní inženýrství / Ovládání rizik