Bc. Andrea Catt, DiS.

Bakalářská práce

Význam a využití alternativní a augmentativní komunikace u žáků v ZŠ speciální

Importance and utilization of alternative and augmentative communication for pupils from Special primary school
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá významem a využitím alternativní a augmentativní komunikace u žáků na ZŠ speciální. Je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola přibližuje význam komunikace pro celkový rozvoj člověka. Najdeme zde klasifikaci narušené komunikační schopnosti, její příčiny a důsledky. A také význam komunikace v životě každého jedince. Druhá kapitola je zaměřena na vymezení pojmů alternativní …více
Abstract:
The Bachelor´s work is concerned with meaning and utilization of alternative and augmentative communication of pupils from Special primary school. Is devided into four chapters. First chapture mounts to the meaning of communication for general development of human being. We can find here the classification of defektive communication ability, it´s causation and effects. And also meaning of communication …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta