Mgr. Jiří Bartošík

Bachelor's thesis

HTML 5, CSS3 téma pro Wordpress

HTML 5, CSS3 theme for Wordpress
Abstract:
Cílem práce je seznámení uživatelů i začínajících programátorů s tvorbou šablony pro redakční systém WordPress. Šablona podporuje novou verzi jazyka HTML, tedy HTML5 a vlastnosti CSS3. Při vytváření návodu a samotné šablony je použit nejnovější WordPress a pomocné moduly pro galerii obrázků a kontaktní formulář. Jednotlivé kroky jsou doprovázeny použitým kódem. V práci jsou řešeny problémy, na které …more
Abstract:
The goal of the work is to familiarize users and beginning programmers with creating templates for the CMS (Content management system) WordPress. The template supports the new version of HTML, i.e. HTML5 and CSS3 features. When creating the manual and the actual templates we use the latest CMS WordPress and auxiliary modules for the image gallery and contact form. Each step is accompanied by the code …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2013
  • Supervisor: RNDr. Bc. Jonáš Ševčík
  • Reader: Mgr. Jiří Kremser

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Bachelor programme / field:
Applied Informatics / Applied Informatics