Ing. Jiří Sýkora

Bachelor's thesis

Web Content Management System pro prodejce kávovarů daneli.cz

Web Content Management System for coffee dealer daneli.cz
Abstract:
V úvodní části práce je proveden přehled dostupných systémů pro správu webového obsahu s podporou provozu e-shopu či objednávkového systému a zanalyzovat jejich výhody a nevýhody a vhodnost použití pro nasazení na správu webové prezentace www.daneli.cz. V analytické části práce jsou posbírány veškeré funkční a nefunkční požadavky a případy užití systému pro správu webového obsahu prodejce kávy a kávovarů …more
Abstract:
The primary aim of this bachelor paper is to design and implement WCMS that will support and administer the on-line order system for Daneli ? coffee and coffeemaker dealer. The system will allow for the administration of the public content and at the same time, the administration of the system´s functions like the registry of customers and their orders. The introductory part of my paper gives the summary …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2013
  • Supervisor: Ing. Jan Hřídel

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Sýkora, Jiří. Web Content Management System pro prodejce kávovarů daneli.cz. Pardubice, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

University of Pardubice

Faculty of Electrical Engineering and Informatics

Bachelor programme / field:
Information Technology / Information Technology