Ing. Zuzana KABEŠOVÁ

Doctoral thesis

Hodnocení hluku ve venkovním prostředí: metody a analýza

Abstract:
As a part of everyday life, noise can influence human health, the quality of living and peace of mind. The WHO (World Health Organization) defines health as "a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity". This organization also revealed that noise is currently the second largest environmental cause of health problems; just after the impact …more
Abstract:
Hluk je součástí každodenního života. Ovlivňuje lidské zdraví, kvalitu života a duševní pohodu. WHO (Světová zdravotnická organizace) definuje zdraví jako "stav úplné fyzické, psychické a sociální pohody, a nikoliv pouze život bez přítomnosti chorob nebo nemocí". Tato organizace zjistila, že se hluk stal v současnosti druhou největší příčinou zdravotních problémů, hned po vlivu kvality ovzduší na lidské …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 10. 2017
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Doc. Ing. Olga Tůmová, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KABEŠOVÁ, Zuzana. Hodnocení hluku ve venkovním prostředí: metody a analýza. Plzeň, 2017. disertační práce (Ph.D.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/