Bc. Hana OKÁNÍKOVÁ

Master's thesis

Preventivní program ve výchově proti šikaně na ZŠ

Preventive program in education against chicane at primary school
Abstract:
Doplomová práce se věnuje problematice šikany na základních školách a její prevenci. V teoretické části jsou popsány definice šikany, dělení šikany, stádia, její protagonisté, postup při zjištění šikany i výchovná opatření. Jed zde vysvětlen pojem kyberšikana. Hlavní část je věnována prevenci, druhům prevence, výchově v rodině jako místu prevence šikany, prevence na úrovni škol, tříd, jednotlivců a …more
Abstract:
The thesis deals with issue of bullying in primary schools and its prevention. In the theoretical section describes the definition of bullying, bullying division, the stage of itsprotagonists, the procedure for detection of bullying and educational measures. There is explanation of cyberbullying. The main part is devoted to preventing bullying, types of prevention education in the family as a place …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2011
Identifier: 19356

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Mgr. Svatava Kašpárková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

OKÁNÍKOVÁ, Hana. Preventivní program ve výchově proti šikaně na ZŠ. Zlín, 2011. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 27. 04. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe