Bc. David KLÍMA

Master's thesis

Otázka původu veřejné moci jako služby obecnému blahu. S přihlédnutím k dílu Jakuba S. Trojana "Moc víry a víra v moc"

The Question of the origin of public power as a service for municipal prosperity discussed on base of Jakub S. Trojan´swork "Power of faith and faith in power".
Abstract:
Práce se zabývá původem veřejné moci a její konfrontací s mocí duchovní, ve smyslu moci Ježíše Krista. Rozebírá charakteristiky obou těchto mocí, jejich vliv na člověka a občanskou společnost a naopak. Na několika konkrétních historických příkladech ukazuje, jak může být moc pocházející od Boha deformována ďáblem pokoušejícím a strhávajícím nositele moci. Naopak na dvou příkladech ukazuje, jak vládci …more
Abstract:
This work provides with the origin of public authority and its comparison with spiritual power in sense of Jesus Christ´s power. The work analysis features of both these powers, their impact on a man and society and vice versa. A few particular historical examples show possible changes of Lord´s power, deformed by Devil´s temptation and provocation. On the contrary, two other examples show the rulers …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 6. 2017

Thesis defence

 • Supervisor: prof. Dr. Karel Skalický, Th.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KLÍMA, David. Otázka původu veřejné moci jako služby obecnému blahu. S přihlédnutím k dílu Jakuba S. Trojana "Moc víry a víra v moc". Č. Budějovice, 2017. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses hnfcds hnfcds/2
30/6/2017
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
30/6/2017
Bulanova, L.
1/7/2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.