Martina Konečná

Bakalářská práce

Návrhy opatření pro snižování administrativní zátěže v zemědělských podnicích ve Zlínském kraji

Proposals for Measures to Reduce Administrative Burdens on Agricultural Enterprises in the Zlín Region
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá snižováním administrativní zátěže u zemědělských podniků ve Zlínském kraji. V práci jsou popsány způsoby výkaznictví zemědělských podniků v České republice, Slovenské republice a Nizozemsku. Dále je vymezen pojem administrativní zátěž, její formy, způsoby snižování administrativní zátěže u vybraných úřadů České republiky a také v Evropské unii. Praktická část práce je …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the reduction of administrative burden on agricultural enterprises in the Zlín Region. There are described ways of reporting of agricultural enterprises in the Czech Republic, the Slovak Republic and the Netherlands. It also defines the concept of administrative burden, its forms, ways of reducing administrative burden in selected Czech Republic offices as well as in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Jiří Zicha, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Konečná, Martina. Návrhy opatření pro snižování administrativní zátěže v zemědělských podnicích ve Zlínském kraji. Zlín, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe