Bc. Michal Lonský

Bachelor's thesis

Etika v podnikatelské činnosti

Bussiness Ethics
Abstract:
V teoretické části se zaměřuji na vysvětlení základních pojmů, popisuji historii etiky. Etika v podnikání by měla být součástí firmy, jež usiluje o kultivaci podnikatelského prostředí. Převážná část práce je věnována významu studia podnikatelské etiky. Popisuje ekonomické důvody k etickému chování firmy a podrobně rozebírá problematiku aplikace manažerské etiky. V praktické části budu pomocí průzkumu …more
Abstract:
In the theoretical part I am explaining the basic concepts and describing the history of ethics. Business ethics should be part of a company that strives to cultivate an entrepreneurial environment. Most of the work is devoted to the study of business ethics. It describes the economic reasons for the ethical conduct of the company and closely analyzes the application of managerial ethics. I will be …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2013
  • Supervisor: Ing. Pavel Nesejt
  • Reader: Ing. Eva Matoušková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní