Veronika Nerádová

Bakalářská práce

The Marketing Strategies and Promotions of the Ice Cave and Cave of Liberty in the Demänovská Valley of Slovakia

The Marketing Strategies and Promotions of the Ice Cave and Cave of Liberty in the Demänovská Valley of Slovakia
Abstract:
This bachelor thesis analyzes the current marketing strategies and promotions of Demanovska Cave of Liberty and Demanovska Ice Cave. It aims to introduce the subjects´ current position on the market and within the highly-developed tourism region. Firstly, the focus is being placed on the definition and description of marketing and promotion in general. The thesis deals with the present-day tourism …více
Abstract:
Tato práce analyzuje současnou marketingovou strategii a propagace Demänovské jeskyně svobody a Demänovské ledová jeskyně. Klade si za cíl představit současnou pozici subjektů na trhu a v rámci vysoce rozvinutého kraje cestovního ruchu. Na začátku se důraz klade na definici a popis marketingu a propagace obecně. Práce se zabývá současným odvětvím cestovního ruchu na Slovensku, jakož i v rámci regionu …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2016
Zveřejnit od: 20. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Marcela Krumpolcová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Nerádová, Veronika. The Marketing Strategies and Promotions of the Ice Cave and Cave of Liberty in the Demänovská Valley of Slovakia. Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi